dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Beta Ratio article

 Beta Ratio

จากการศึกษาพบว่าความเสียหายของระบบไฮดรอลิคส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนด้วยอนุภาคแข็งในน้ำมันไฮดรอลิค  การมีอนุภาคแข็งจำนวนมากในน้ำมันไฮดรอลิคมาจากการกรองน้ำมันที่ไม่ดีพอ   การกรองที่มีประสิทธิภาพสูงจะป้องกันการหยุดทำงานอย่างกะทันหันของเครื่องจักร (Breakdown)  และยืดอายุของชิ้นส่วนที่มีราคาแพงออกไปได้   ต้นทุนในการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีราคาแพงและการสูญเสียผลผลิตจากการที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงานแบบฉุกเฉินสามารถลดให้เหลือน้อยที่สุดได้โดยการทำการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive maintenance) ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้และบำรุงรักษาระบบกรองน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  แม้ว่าในการจัดซื้อทั่วไปจะให้ความสำคัญกับเรื่องราคา แต่คุณภาพของไส้กรองควรเป็นหัวข้อหลักในการตัดสินใจซื้อ 

เมื่อมีความต้องการให้อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคมีคุณภาพสูงขึ้น  ระบบไฮดรอลิคในปัจจุบันจึงต้องการไส้กรองที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กออกได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การกำหนดจำนวนและชนิดของไส้กรองต้องคำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เช่น ต้องการให้เปลี่ยนไส้กรองระหว่างที่เครื่องทำงานได้ ก็ต้องเลือกใช้ไส้กรองแบบคู่ (Duplex) ซึ่งสามารถสลับไปใช้ไส้กรองตัวอื่นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไส้กรองตัวที่ตันแล้ว  ส่วนใหญ่ทางผู้ผลิตจะเข้าใจปัญหานี้ดี แต่ว่าบางครั้งกลไกทางการตลาดและราคาของคู่แข่งในธุรกิจทำให้ต้องลดต้นทุนของเครื่องจักรลง  วิธีง่าย ๆ ที่จะลดต้นทุนคือการลดขนาด หรือประสิทธิภาพของเครื่องกรองลง หากผู้ซื้อเครื่องจักรต้องการกรองน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่ต้องการ ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมหลังจากที่ซื้อเครื่องจักรได้เอง เพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรได้นานและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
เบต้าเรโช คืออะไร ?
 
เบต้าเรโช เป็นตัววัดความสามารถของไส้กรองว่าสามารถกรองอนุภาคในขนาดที่กำหนดให้ได้ดีแค่ไหน โดยทำการนับอนุภาคขนาดนั้นหรือใหญ่กว่าในน้ำมันก่อนที่จะเข้าไส้กรอง และหลังจากออกจากไส้กรอง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน
Beta Ratio, Differential pressure 
Beta(x) = จำนวนอนุภาคที่มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า (x) ก่อนเข้าไส้กรอง (upstream) / จำนวนของอนุภาคขนาดเท่ากับหรือมากกว่า (x) หลังจากผ่านไส้กรอง (downstream) 
(เมื่อ x = ขนาดของอนุภาคเป็นไมครอน) 
 
ประสิทธิภาพของไส้กรอง 
 
ประสิทธิภาพของไส้กรองที่ค่าใด ๆ (x) คำนวณได้จากค่า (ßx -1)/ ßx แล้วคูณด้วย 100  ตัวอย่างเช่น ßx = 200 ดังนั้นประสิทธิภาพของไส้กรองจะเท่ากับ (200-1)/200*100  = 99.5% 
ตารางที่ 1 แสดง Beta Ratio, ประสิทธิภาพของไส้กรอง และจำนวนอนุภาคที่จะผ่านไส้กรองได้เมื่อเทียบกับจำนวนอนุภาคก่อนเข้าไส้กรองจำนวน 100,000 ชิ้น 
 
เบต้าเรโช และประสิทธิภาพของไส้กรอง

  Share
สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค article
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox article
การกรองน้ำมันเกียร์ article
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป article
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน article
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน article
Water Glycol article
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน article
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์ article
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา article
ประเภทของงานบำรุงรักษา article
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Mesh to Micron article
Micro deburring and finishing