ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Fuel filter / Diesel oil filter article

Duplex filter กรองสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล)

 Duplex filter กรองแยกน้ำและตะกอนรุ่นนี้เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลทุกแบบ  เช่น กรองน้ามันดีเซลในรถบรรทุก  กรองน้ำมันดีเซลเครื่องปั่นไฟฟ้า กรองน้ำมันดีเซลในเครื่องเรือเดินทะเล หรือกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกลหนักในงานเหมือง  หม้อกรองมีสองส่วนคือ ส่วนแรก แยกน้ำและโลหะจำพวกเหล็กโดยการใช้แม่เหล็ก  และส่วนที่สอง เป็นการกรองละเอียดด้วยไส้กรองความละเอียด 10 ไมครอน 

เครื่องยนต์สมัยใหม่ใช้หัวฉีดที่ละเอียดมากขึ้น และแรงดันน้ำมันชื้อเพลิงก็สูงขึ้นอย่างมาก น้ำมันดีเซลที่สกปรกจะทำให้หัวฉีดสึกหรอ หรืออุดตัน และทำให้ปั๊มเสียหายก่อนเวลาอันควร  

น้ำมันดีเซลที่ปนเปื้อน

 รูปที่ 1 : น้ำมันดีเซลที่ปนเปื้อนด้วยน้ำและจุลินทรีย์

 Specification sheet : MACKO Filter.pdf
 
การทำงานของกรองน้ำมันดีเซล
                                รูปที่ 2: การทำงาน และส่วนประกอบของฟิลเตอร์ 
 กรองน้ำมันดีเซล   กรองน้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง   กรองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล
         รูปที่ 3: GR-600                         รูปที่ 4: GR-7010                         รูปที่ 5 : GR-7020
  
 
กรองน้ำมันดีเซล สำหรับรถเหมือง กรองน้ำมันดีเซลเครื่องปั่นไฟฟ้ากรองน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุก

 รูปที่ 6: ใช้กับรถตักดิน    รูปที่ 7: ใช้กับเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า รูปที่่ 8: ใช้กับรถบรรทุก 

 

เครื่องกรองน้ำมันดีเซลในถังเก็บ   
 
ประกอบด้วยปั๊ม หม้อกรองสามขั้นตอน คือส่วนแยกน้ำ แยกด้วยแม่เหล็ก และไส้กรอง เหมาะสำหรับกรองน้ำมันสำรองในถังเก็บน้ำมัน  เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ถังเก็บน้ำมันเครื่องปั่นไฟสำรองฉุกเฉิน   ถังเก็บน้ำมันเครื่องยนต์ดับเพลิง  เป็นต้น  
เมื่อเก็บน้ำมันดีเซลไว้ในถังเป็นเวลานาน อาจเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น มีฝุ่น มีความชื้นจากอากาศเข้าไปเจือปน  หรือเกิดการปนเปื้อนจากภายในเช่น สนิมในถังเก็บ ซึ่งอาจทำให้หัวฉีดเครื่องยนต์อุดตันได้ หรือมีปัญหาในการสตาร์ทได้ 

เครื่องกรองน้้ำมันดีเซลในถังเก็บ  สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง เครื่องยนต์ของปั๊มดับเพลิง

รูปที่ :9 เครื่องกรองน้ำมันดีเซลแบบเคลื่อนที่รุ่น  GR7020-S

กรองน้ำมันดีเซล  กรองน้ำมันดีเซล กรองน้ำมันดีเซลเครื่องเจ็น  กรองน้ำมันดีเซลเครื่องปั่นไฟสำรอง  กรองน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 

Share

หากต้องการใบเสนอราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและส่งเมล์

 


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สินค้ารวม