ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
High flow oil filter cart

OFS- Pportable filtration system.

เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่นขนาดใหญ่ ให้อัตราการไหลสูง 75 - 7,500  ลิตรต่อนาที ด้วยไส้กรองความละเอียด 1, 3, 6,12 หรือ 25 ไมครอน  เหมาะกับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีน้ำมันปริมาณมาก และต้องการกำจัดอนุภาค และน้ำออกจากระบบอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มและวาล์วเสียหาย

 Low flow filtration system 1-20 แกลลอนต่อนาที             High Flow oil filtration system

รูปที่ 1: เครื่องกรองอัตราการไหล 1-20 แกลลอนต่อนาที                        รูปที่ 2: เครื่องกรองอัตราการไหล 20-1000 แกลลอนต่อนาที

Spec. sheet : OFS_Portable_low_flow_filtration_systems.pdf

Spec. sheet : OFS - High flow portable filtration system.pdf

Spec. sheet : Filter Elements Brochure 2009.pdf

 

เครื่องกรองน้ำมันเคลื่อนที่ขนาดใหญ่  อัตราการไหลสูง
Filter Skids - Portable High-Flow filtration Systems

• อัตราการไหล   1-1000 แกลลอน ต่อนาที
• การดักจับอนุภาค  มีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้ Pleated Microglass  ทำให้ได้ระดับความสะอาดของน้ำมัน  ISO 14/12/9
• การแยกน้ำ  ใช้ฟิลเตอร์แบบ  Absorbtive
• การลดค่าความเป็นกรด   เครื่องกรองสามารถติดตั้งไส้กรองแบบ Fuller Earth หรือ Activated Alumina Cartridge  เพื่อ    ลดค่า TAN ได้
• การแยกวานิช   เครื่องกรองสามารถติดตั้งไส้กรองแบบ Iron Charged bonding Cartridge  เพื่อแยกวานิชส่วนที่ไม่       ละลายในน้ำมันได้


คุณสมบัติของเครื่อง
• ใช้เกียร์ปั๊มแบบ  Self  Priming positive displacement 
• NEMA 4 Electric Control Panel
• Variable Frequency drive  เพื่อควบคุมความเร็วได้
• มีไฟแสดงเมื่อไส้กรองตันและเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
• มีตัวกรองน้ำมันขาดูด เพื่อป้องกันปั๊มเสียหาย
• มีช่องเก็บตัวอย่างน้ำมัน ทั้งก่อนเข้า และออกจากเครื่อง
• มีสายยาง 2 เส้น ความยาว 20 ฟุต  และหัวล็อคเข้ากับเครื่องแบบ  Camlock


อุปกรณ์เสริม (Optional Features)
• Heater
• ตัวตรวจนับอนุภาค
• NEMA 7 Explosion proof Components
• ใช้สเตนเลสกับส่วนที่สัมผัสกับน้ำมัน
• โครงเหล็กพร้อมหูหิ้วสำหรับยก

ออกแบบเพื่อใช้กับ
• น้ำมันไฮดรอลิค
• น้ำมันเทอร์ไบน์  รองน้ำมันเทอร์ไบน์ กรองน้ำม้นเทอร์ไบน์
• น้ำมันหล่อลื่น
• น้ำมันเกียร์
• น้ำมันทรานสฟอร์มเมอร์
• น้ำมันดีเซล
• Phosphate Ester
• PAO Fluid
• Water Glycol (Coolant)

หากต้องการใบเสนอราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากรอกรายละเอียดแล้วส่งเมล์ด้านล่าง 


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สินค้ารวม