ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)

 

การบริหารจัดการเศษโลหะคืออะไร  ?

การบริหารจัดการเศษโลหะคือ การรวบรวม จัดเก็บ คัดแยก และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เศษโลหะถูกตัดเฉือน  ไปจนถึงปลายทางของเศษโลหะ 

 

                                                                                                  Compacted chip

 

 ประโยชน์ของการบริหารจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูป

การบริหารจัดการเศษโลหะที่เหลือจากงานขึ้นรูป จะได้ประโยชน์ ซึ่งจำแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ

·          - ประโยชน์ด้านการเงิน

·          - ประโยชน์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ

 

ประโยชน์ด้านการเงิน

การจัดการเศษโลหะอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการประหยัด และช่วงเวลาในการคืนทุนของเครื่องจักรที่ใช้จัดการสั้นลงด้วย  เช่น

1.       การได้น้ำมันที่ติดกับเศษโลหะกลับมาใช้ใหม่   ส่วนใหญ่หลังจากติดตั้งเครื่องแยกน้ำมันจากเศษโลหะแล้ว จะลดการซื้อน้ำมันใหม่ ไปได้  40-60%   ในมุมกลับกัน ปริมาณน้ำมันที่นำกลับมาใช้ได้คือปริมาณน้ำมันที่ปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ที่น้อยลงจากเดิม

2.       มูลค่าเศษ   อันนี้เป็นประโยชน์ทางการเงินที่ชัดเจน  เพราะการจัดการเศษ จะทำให้ขยะกลายเป็นสินค้าที่ขายได้ราคาดี   เมื่อเศษออกจากเครื่องจักร มันจะมีความหลากหลายมาก ทั้งรูปร่าง และ ขนาดของเศษ   การแยกน้ำมันออกจากโลหะ  และอัดเก็บเศษโลหะที่มีขนาดเท่า ๆ กันเป็นแท่ง จะทำให้ได้ราคาขายที่ดี   เพราะ เศษโลหะที่แห้ง จะทำให้คุณภาพของโลหะที่หลอมขึ้นมาใหม่ ดีกว่าเศษที่เปียก

เมื่อรวมสองประโยชน์เข้าด้วยกัน ก็จะพบว่าการบริหารจัดการเศษเป็นงานที่น่าลงมือทำ มาก เพราะจะได้เงินกลับมาเพิ่มขึ้น

 

 ระหยัดแรงงาน

เศษโลหะที่หนัก และเปียก ต้องการแรงงานในการขนย้ายมาก  รวมทั้งการดูแลความสะอาดก็มากขึ้นด้วย   หากทำให้เศษโลหะแห้ง และอัดเข้าด้วยกันเป็นก้อนเล็ก ๆ  จะทำให้ประหยัดแรงงานโดยรวมได้

 

ประหยัดค่าขนส่ง

โดยปกติดเศษโลหะหนัก 20,000 กิโลกรัม จะมีน้ำมันปนอยู่ประมาณ  4000 กิโลกรัม ที่ต้องเสียค่าขนส่งด้วย   โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมา   แต่ถ้าหากแยกน้ำมันออกมา ก็จะได้น้ำมัน และประหยัดค่าขนส่งด้วย

นอกจากนี้เศษโลหะที่อัดเป็นก้อนแล้ว จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และการขนส่ง  ขนาดที่เล็กลง ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากใช้จำนวนเที่ยวในการขนน้อยลง

 

ประโยชน์ด้านข้อบังคับ

การแยกน้ำมันออกจากเศษ  เป็นการปฏิบัติตามกฏของนิคมอุตสาหกรรม หรือข้อบังคับของหน่วยงานอุตสาหกรรม  และยังเป็นไปตามข้อบังคับของ ISO 14000 ด้วย

 Chip compactor


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing