ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Electrostatic precipitator

 เครื่องกำจัดควัน และละอองน้ำมัน สำหรับครัว ภัตตาคาร โรงแรม และการคั่วบดเมล็ดกาแฟ 

 

Kitchen Electrostatic precipitator Kitchen ESP

              รูปที่ 1 และ 2 เครื่อง Electrostatic precipitator สำหรับภัตตาคาร โรงแรม และห้องครัวขนาดใหญ่ 

 

Coffee roaster ESP

      รูปที่ 3 เครื่อง Electrostatic precipitator สำหรับงานคั่วกาแฟ 

 เครื่องกำจัดควันเครื่องคั่วกาแฟ  กำจัดควันเครื่องคั่วกาแฟ

   ESP Installation - kitchen                ESP installation -  Kitchen

         รูปที่ 4 การติดตั้งภายในอาคาร                                รูปที่ 5 การติดตั้งเครื่อง ESP นอกอาคาร 

มีเครื่องหลายขนาด กรุณาติดต่อบริษัทเรื่องการใช้งาน ติดตั้ง และข้อมูลเพิ่มเติม 

เครื่องดูดควันร้านอาหาร เครื่องดูดควันหม้อคั่วกาแฟ  เครื่องดูดควันภัตตาคาร 

 

 


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สินค้ารวม