ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
การกรองแบบ In-line และ By-pass article

 

ความแตกต่างระหว่างการกรองแบบ In-line และการกรองแบบ By-pass

                                 รูปที่ 1: ตำแหน่งของกรองแบบ In-line และ ฺ Bypass 

การกรองแบบ In-line
     • มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการกรองเข้ากับท่อน้ำมันหลัก ในภาพด้านบนคือ 1 และ 7 
     • มีแรงดันในการกรองสูง
     • เป็นการกรองในขณะที่มีการไหลรุนแรง (Turbulent flow) ภายในตัวกรอง
     • เป็นการกรองแบบเต็มอัตราการไหลของปั๊ม

การกรองแบบ By-pass
     • ทำการดึงน้ำมันจากถังน้ำมันมากรองอย่างช้า ๆ ในภาพด้านบนคือ หมายเลข 8
     • มีแรงดันในการกรองต่ำ
     • เป็นการกรองแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการไหลของปั๊มในเครื่องจักร
     • มีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่า การไหลผ่านไส้กรองเป็นแบบราบเรียบ (Laminar Flow)

Bypass ฟิลเตอร์คืออะไร ?

ฟิลเตอร์แบบ By-Pass เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใช้ร่วมกับฟิลเตอร์แบบ In-Line เพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ฟิลเตอร์แบบ In-Line กรองไม่ได้ เนื่องจากฟิลเตอร์แบบ In-Line เป็นการกรองแบบเต็มอัตราการไหลจึงไม่สามารถใช้ไส้กรองที่ละเอียดมาก ๆ ได้ โดยทั่วไปฟิลเตอร์แบบ In-Line จะกรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 30-40 ไมครอน  ส่วนฟิลเตอร์แบบ By-Pass จะมีอัตราการไหลน้อยๆ แต่จะกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าได้

ทำไมจึงควรใช้ฟิลเตอร์แบบ Bypass ?

อนุภาคขนาดเล็กที่ปะปนอยู่ในน้ำมันที่ไหลด้วยความเร็วสูงจะมีลักษณะคล้ายกับการพ่นทราย (Micro Sandblasting) บนผิวภายในเครื่องจักร จะทำให้เครื่องจักรสึกหรอเร็ว มีอายุการใช้งานสั้นลง ได้มีการศึกษาวิจัยและพบว่ากว่า 80% ของความเสียหายในระบบไฮดรอลิกมีสาเหตุมาจากความสกปรกของน้ำมัน

น้ำมันเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ฟิลเตอร์แบบ By-Pass จะทำให้น้ำมันมีอายุนานขึ้น และลดปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้วได้ เพราะสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพก็คือการปนเปื้อนด้วยอนุภาค และความชื้นในน้ำมัน


การใช้เครื่องกรองของ Filtroil เป็นการกรองแบบ Bypass ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1. แบบเคลื่อนที่  เป็นเครื่องกรองที่มีปั๊มในตัวซึ่งจะดูดน้ำมันจากถังน้ำมันมากรองแล้วส่งคืนถังน้ำมันเดิม 

2. แบบติดตั้งถาวรบนเครื่องจักร 

เหมาะกับระบบไฮดรอลิค เพราะใช้แรงดันจากปั๊มของเครื่องจักรทำให้น้ำมันไหลผ่านไส้กรอง โดยแบ่งน้ำมันเพียงเล็กน้อยจากท่อน้ำมันที่มีแรงดันในเครื่องจักรมาทำการกรอง แล้วส่งคืนถังน้ำมันเดิม วิธีนี้ไส้กรองจะกรองน้ำมันตลอดเวลาที่เครื่องจักรทำงาน ทำให้น้ำมันสะอาดอยู่เสมอ

 

By-Pass filter

BU-100 on Plastic Injection molding Machine

Bypass filter ติดตั้งบนเครื่องจักรเพื่อกรองน้ำมันของเครื่องฉีดพลาสติค

กรองน้ำมันเครื่องฉีดพลาสติก กรองน้ำมันเครื่องฉีดพลาสติก กรองน้ำมันเครื่องฉีดพลาสติก

Share 


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing