ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ประโยชน์ที่ได้รับ

                   

สิ่งที่จะได้รับจากการติดตั้งเครื่องกรอง Filtroil

• ลดค่าใช้จ่ายและเวลาของการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  น้ำมันที่ผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองของ Filtroil จะมีระดับความสะอาดเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร  เพราะความสกปรกของน้ำมันเป็นปัจจัยหลักมากกว่า 80% ที่ทำให้อุปกรณ์เกิดการสึกหรอ หรือชำรุด  เป็นผลให้สูญเสียเวลาการผลิต และผลผลิตที่มิอาจประเมินค่าได้ ดังนั้นน้ำมันที่สะอาดจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิต

• ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมันใหม่  สาเหตุหลักที่ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพคือการปนเปื้อนในน้ำมัน ทั้งจากอนุภาคที่เป็นของแข็ง และความชื้น ดังนั้นหากเราสามารถควบคุมความสะอาดของน้ำมันได้ ก็จะทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันยาวนานขึ้น  เครื่องกรอง Filtroil สามารถกำจัดอนุภาคขนาดเล็ก ได้ถึง 0.1 ไมครอน และดูดซับน้ำออกจากน้ำมันให้เหลือต่ำกว่า  300 ppm ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมัน

• ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้ว  เมื่อเราสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานของน้ำมัน ก็จะมีน้ำมันใช้แล้วน้อยลง จึงสามารถลดต้นทุนในการกำจัดน้ำมันใช้แล้วได้

• ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกมากรองน้ำมัน  มีลูกค้าหลายรายใช้บริการเช่าเครื่องกรองน้ำมัน หรือ จ้างบุคคลภายนอกมากรองน้ำมันในโรงงาน  นับเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง มีราคาแพง และอาจจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการอีกด้วย

• เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  การรั่วไหลภายในระบบที่เกิดจากการสึกหรอของเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรมีรอบระยะเวลาทำงานที่นานขึ้น กินพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เกิดความร้อนมากขึ้น  โดยทั่วไปค่า Clearance ของอุปกรณ์ไฮดรอลิก ส่วนมากจะเท่ากับ 0.5-5 ไมครอน หากมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างนี้ในน้ำมัน จะทำให้เกิดการขัดถูและเกิดการสึกหรอในอุปกรณ์เหล่านี้  เครื่องกรองของ Filtroil สามารถกำจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนออกไปได้ จึงทำให้เครื่องจักรสึกหรอน้อยมาก การทำงานของวาล์วควบคุมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ไม่เกิดปัญหาระหว่างทำการผลิต ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตามต้องการ
คำถามทั่วไป

ใช้กับเครื่องจักรหรือน้ำมันประเภทไหน
คำถามพบบ่อย