ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน

ผลของความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นต่ออายุของเครื่องจักร

ISO 4406 หรือ NAS 1638 เป็นรหัสที่บอกระดับการปนเปื้อนด้วยอนุภาคแข็ง (Solid Particle) ในน้ำมันหล่อลื่น ถ้าตัวเลข ISO หรือ NAS สูง แสดงว่าน้ำมันปนเปื้อนมาก หรือมีอนุภาคแข็งปนอยู่ในน้ำมันมาก  หากเป็นน้ำมันไฮดรอลิค อนุภาคเหล่านี้จะถูกปั๊มให้หมุนวนในระบบตลอดเวลาที่เครื่องจักรทำงาน  ยิ่งมีอนุภาคแข็งจำนวนมาก เครื่องจักรยิ่งสึกหรอเร็ว 

ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าน้ำมันมีระดับการปนเปื้อนที่รหัส  ISO 21/18 และปั๊มไฮดรอลิกมีอัตราการไหล 250 ลิตรต่อชั่วโมง   ในระยะเวลา 1 ปี ปั๊มจะส่งอนุภาคแข็งไหลผ่านระบบไฮดรอลิก 4,375 กิโลกรัม  และอายุการใช้งานโดยประมาณของปั๊มไฮดรอลิกจะสั้นลงเหลือแค่  2 ปี 

ถ้าน้ำมันมีระดับการปนเปื้อนน้อยลง เป็น ISO 14/11 เมื่อปั๊มมีอัตราการไหลเท่าเดิม ในระยะเวลาหนึ่งปี จะมีอนุภาคแข็งไหลผ่านระบบเพียง 25 กิโลกรัม และทำให้อายุการใช้งานของปั๊มนานขึ้นเป็น  14 ปี นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นชัดเจนว่า หากน้ำมันสะอาดจะประหยัดเงินได้อย่างไร

ตารางข้างล่างนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า หากระดับการปนเปื้อนด้วยอนุภาคแข็งในน้ำมันลดลง จะทำให้เครื่องจักรมีอายุนานขึ้นกี่เท่า

 Life Extension Chart: แสดงอายุการใช้งานของเครื่องจักรเมื่อน้ำมันสะอาดขึ้น

ใน 1 ช่อง จะมีตัวเลขสี่ตัว คือ

- ซ้ายบน เป็นอายุที่เพิ่มขึ้นของ ไฮดรอลิค และ เครื่องยนต์ดีเซล

- ซ้ายล่าง เป็นอายุที่เพิ่มขึ้นของ Journal Bearing และ Turbo Machinery

- ขวาบน เป็นอายุที่เพิ่มขึ้นของ  Rolling Element Bearing

- ขวาล่าง เป็นอายุที่เพิ่มขึ้นของ Gear Boxes และอื่น ๆ

 ตัวอย่างเช่น ในระบบไฮดรอลิก หากระดับการปนเปื้อนเดิมอยู่ที่ 15/12 แล้วเราทำให้ลดลงเป็น 12/9 อายุของเครื่องจักรจะยาวขึ้นสองเท่า หรือหากระดับการปนเปื้อนของน้ำมันไฮดรอลิกเดิมอยู่ที่ ISO 21/18  หากเราทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นโดยมีระดับการปนเปื้อนลดลงเป็น ISO 15/12 จะทำให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานขึ้น 5 เท่า

 ระดับการปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่นตามชั่วโมงการทำงาน

แผนภาพข้างล่างนี้ แสดงให้เห็นระดับการปนเปื้อนสะสมตามลักษณะของการบำรุงรักษาน้ำมัน

 

- เส้นสีแดง แสดงการใช้น้ำมันตามปกติ เมื่อชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรมากขึ้นระดับการปนเปื้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่

- เส้นสีเหลือง แสดงระดับการปนเปื้อนเมื่อมีการกรองน้ำมันเป็นระยะ

- เส้นสีน้ำเงิน แสดงระดับการปนเปื้อนเมื่อติดตั้งเครื่องกรองถาวรบนเครื่องจักร ซึ่งจะกรองตลอดเวลาที่เครื่องจักรทำงาน จึงทำให้น้ำมันสะอาดอยู่เสมอ

 จะเห็นได้ชัดว่า หากต้องการให้เครื่องจักรสึกหรอช้า ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องหยุดเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน หรือบำรุงรักษาบ่อย ๆ  การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิคตามระยะเวลาอาจจะไม่เพียงพอ  นอกจากนี้การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิคตามระยะเวลาทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ถ่ายน้ำมันที่ยังมีสภาพดี แล้วทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีน้ำมันปริมาณมาก และราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  หากน้ำมันยังมีคุณสมบัติที่ดีแต่สกปรกจากการปนเปี้อนด้วยผง และ ความชี้น เราสามารถกำจัดได้โดยวิธีการกรอง
  2. น้ำมันอาจจะเสื่อมสภาพไปก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว เนื่องจากสภาพการทำงานของเครื่องจักรเปลี่ยนไป เช่น มีอุณหภูมิสูง มีการปนเปิ้อนด้วยน้ำ และอนุภาคที่มากผิดปกติ ทำให้เครื่องจักรต้องทำงานภายใต้การหล่อลื่นที่ไม่สมบูรณ์ และนำไปสู่ความเสียหายในที่สุด

การเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮดรอลิคมีเพียงสองสาเหตุคือ การสูญเสียคุณสมบัติของน้ำมันพิ้นฐาน และการที่สารเพิ่มคุณภาพถูกใช้หมดไป ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะบอกว่าควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเมื่อไหร่คือ การส่งตัวอย่างน้ำมันไปวิเคราะห์ที่ห้องแล็บเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำมัน  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่จะทำให้ท่านประหยัดเงินในการซี้อน้ำมันใหม่ได้เป็นจำนวนมาก

                                                                        กรองน้ำมันหล่อลื่น

 

Share


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing