ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค

การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค

น้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อย่างจำกัด และมีราคาแพง ดังนั้นควรใช้น้ำมันทุกหยดให้คุ้มค่ามากที่สุด  การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิคที่จะกล่าวถึงนี้จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากน้ำมัน

1. ให้น้ำมันอยู่ในเครื่องจักร  (Keep it in)

หากมีการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิคออกจากเครื่องจักรแม้เพียงเล็กน้อย และช่างซ่อมบำรุงได้ผัดวันประกันพรุ่งที่จะแก้ปัญหาจะทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าที่คิด หากลองคิดการสูญเสียน้ำมันต่อวัน ต่อสัปดาห์  และต่อเดือนจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้น้ำมันที่รั่วไหลจะทำให้ปั๊มไฮดรอลิคต้องทำงานหนักขึ้น มีค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รอบระยะเวลาทำงานช้าลง  จึงได้ผลผลิตลดลง และยังเพิ่มงานเรื่องการรักษาความสะอาด,การเติมน้ำมันทดแทน อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น 
สมมุติว่าน้ำมันแต่ละหยดมีปริมาตร  0.1 มิลลิลิตร ( หรือ 10 หยดต่อหนึ่งมิลลิลิตร )
น้ำมันรั่ว 5 หยด ต่อนาที  = 0.5 มิลลิลิตร
300 หยด ต่อชั่วโมง  =  30 มิลลิลิตร
8 ชั่วโมงต่อกะ x 3 กะ =  720 มิลลิลิตร
ทำงานปีละ 250 วัน  =  180,000 มิลลิลิตร  หรือ 180 ลิตร
หากน้ำมันไฮดรอลิคมีราคาลิตรละ 50 บาท จะเสียเงินจากการรั่วไหลไปเป็นจำนวน 9,000 บาทต่อปี  นี่เป็นเพียงค่าน้ำมันที่รั่วไหลจากจุดเดียว ไม่รวมต้นทุนอย่างอื่น เช่น ค่าแรงในการเติมน้ำมัน การกำจัดน้ำมันที่รั่วไหล

2. ให้น้ำมันเย็น  (Keep it cool)

มีเหตุผลดีๆ หลายอย่างที่ท่านควรจะรักษาอุณหภูมิการทำงานของเครื่องจักรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หนึ่งในนั้นก็คือจะทำให้อายุของน้ำมันไฮดรอลิคยาวนานขึ้นมาก  กฏของ Arrhenius’s  กล่าวว่า ทุก ๆ 10 องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้น   จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกริยาอ็อกซิเดชั่นเพิ่มขึ้นสองเท่า   ปฏิกิริยานี้เกิดจากการที่มีอากาศ หรือน้ำ ทำปฏิกิริยากับสารอื่นในน้ำมัน  ดังนั้นหากน้ำมันร้อน จะมีปฏิกริยาอ็อกซิเดชั่นมากขึ้น และทำให้อายุของน้ำมันลดลงแบบแอ็กโพเนนเชี่ยล
เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัด  ลองเอาน้ำมันทำอาหาร ใส่แก้วทิ้งไว้ มันจะใช้เวลานานมากก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ  หากเอาน้ำมันปริมาณเท่ากันใส่ในกะทะทอด โดยให้ผิวน้ำมันสัมผัสกับอากาศ แล้วจุดเตาแก๊ส จะพบว่าน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีดำในระยะเวลาที่สั้นมาก

3. ให้น้ำมันแห้ง  ( Keep it dry)

น้ำเป็นสารที่มีอันตรายต่อน้ำมันไฮดรอลิค เพราะจะส่งผลให้สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) เสื่อมสภาพได้ง่าย  ตัวอย่าง เช่น สารป้องกันการสึกหรอ (Anti-wear) ประเภท ZDDP มักจะขาดความเสถียรเมื่อมีน้ำปนอยู่ในน้ำมัน

4. ให้น้ำมันสะอาด (Keep it clean)

หากท่านทำงานกับเครื่องจักรประเภทไฮดรอลิคแล้ว คงจะพอรู้ว่าความสะอาดของน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก นอกจากผลในการเร่งการสึกหรอของเครื่องจักรแล้ว  อนุภาคขนาดเล็กบางตัวที่เกิดจากการขัดถูของชิ้นส่วนเครื่องจักรยังเป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นอีกด้วย (Catalyser)
อนุภาคบางอย่างสามารถจับตัวกับสารเพิ่มคุณภาพ (Additives) ได้ ซึ่งจะทำให้สารเพิ่มคุณภาพลดลงได้  เพราะท้ายที่สุดแล้วอนุภาคเหล่านี้จะถูกกรองออกจากน้ำมัน  ดังนั้นการลดจำนวนอนุภาคในน้ำมันจะทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสียหายช้าลงและทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันนานขึ้น

หากต้องการใช้น้ำมันไฮดรอลิคให้คุ้มค่า ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันบ่อย ๆ  และต้องการเดินเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องระวังทั้ง 4 ข้อที่กล่าวถึงด้านบน และจะเปลี่ยนน้ำมันก็ต่อเมื่อน้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) เสื่อมสภาพไป หรือ สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ถูกใช้หมดไปเท่านั้น

  Share
สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing