ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
การคำนวณเวลาในการกรอง

เราจะใช้เวลาในการกรองน้ำมันนานเท่าไหร่ ?

 

การกรองน้ำมันไฮดรอลิคหรือน้ำมันหล่อลื่นแบบ  Bypass  เป็นวิธีการที่ได้ผลดีในการรักษาระดับความสะอาดของน้ำมันโดยไม่รบกวนการทำงานของเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เครื่องกรองน้ำมันเคลื่อนที่ที่มีปั๊มในตัวมาทำการกรองน้ำมันในขณะที่เครื่องจักรทำงานอยู่  เพราะสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิคหรือน้ำมันหล่อลื่นมีการหมุนวนอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่มีน้ำมันที่สกปรกตกค้างอยู่ภายในส่วนอื่น ๆ ของเครื่องจักร  เช่น ปั๊ม  วาล์ว ท่อน้ำมัน หรือ กระบอกไฮดรอลิค

เครื่องกรองน้ำมันแบบเคลื่อนที่จะดูดน้ำมันจากถังน้ำมันของเครื่องจักรเข้าเครื่องกรอง และส่งน้ำมันที่ผ่านการกรองแล้วกลับไปที่ถังน้ำมันถังเดิม  ดังนั้นน้ำมันที่ผ่านการกรองแล้วก็จะปนกับน้ำมันส่วนที่ยังไม่ได้กรอง ทำให้ความสะอาดของน้ำมันส่วนที่กรองแล้วลดลง เพื่อแก้ปัญหานี้เราต้องกรองน้ำมันหลาย ๆ รอบ จากการศึกษาพบว่าในการกรองน้ำมันแบบ Bypass  จะต้องให้น้ำมันไหลผ่านไส้กรองเป็นปริมาณ  7 เท่าของน้ำมันในถัง จึงจะทำให้น้ำมันสะอาดเท่ากับการกรองแบบ Single pass  (หรือการกรองน้ำมันจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่ง)

 

การกรองน้ำมันเกียร์บ็อกแบบ Bypass

ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าถังน้ำมันของเครื่องจักรมีขนาด 1000 ลิตร และใช้เครื่องกรองน้ำมันเคลื่อนที่รุ่น Focus-4H ที่มีอัตราการไหล เท่ากับ 16 ลิตรต่อนาที ต้องใช้เวลาในการกรองเท่ากับ
(1000 x 7)/16  =  437.5 นาที หรือ ประมาณ 7.3  ชั่วโมง

ข้อสังเกตุ : อัตราการไหลในการกรองขึ้นกับความละเอียดของไส้กรองด้วย ไส้กรองหยาบมักมีอัตราการไหลสูงกว่าไส้กรองที่มีความละเอียดมากกว่า

 

                                                                                 Focus Cart oil filter

 

Share
สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing