ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot




อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)

 อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน  (Oil mist) 

 

 

ละอองน้ำมันไม่ควรอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไป   
ความเสี่ยงของการทำงานในห้องที่มีละอองน้ำมันมีอะไรบ้าง ?  
การสัมผัส และหายใจเอาอากาศที่มีละอองน้ำมันเข้าไปเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้หลายอย่าง 
 
  • โรคผิวหนัง
  • การเคืองตา ระคายคอ และ จมูก 
  • ทำลายระบบทางเดินหายใจ 
  • หลอดลมอักเสบ
  • ไอเรื้อรัง
  • เกิดการลื่นล้ม  ล้มลง หรือเครื่องไม้เครื่องมือหลุดจากมือ 
 
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
 
ผลของละอองน้ำมันต่อคนงาน
 
มีรายงานว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด  หลอดลมอักเสบ ระคายเคืองในระบบหายใจ   ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับน้ำมันขึ้นรูปโลหะมีมากขึ้น  การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีหมอก ละอองน้ำมัน และไอระเหย  เป็นเวลานาน ๆ จะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ  หรือกระตุ้นให้ผู้ที่เป็นอยู่แล้วมีอาการกำเริบขึ้น 
ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าตัวที่ก่อปัญหาเป็นส่วนประกอบตัวไหนของน้ำมัน  อาจจะเป็นสารเคมี สิ่งปนเปื้อนในน้ำมัน สารที่เกิดจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำมันหล่อเย็น  หรือการเสื่อมสภาพของน้ำมัน  หรือจากทุกสาเหตุที่กล่าวถึงรวมกัน  ตัวอย่างเช่น  มีรายงานว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดจากการทำงานกับน้ำมันหล่อเย็นแบบสังเคราะห์มากกว่า  แต่น้ำมันหล่อเย็นชนิดอื่นก็ก่อให้เกิดหอบหืดได้ 
ความเสี่ยงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ปฏิบัติงานอยู่ใกล้กับเครื่องจักรขนาดไหน  เครื่องจักรมีความเร็วในการตัดสูงหรือไม่  ห้องภายในเครื่องจักรมีฝาปิดมิดชิดหรือไม่  มีการระบายอากาศที่ดีหรือไม่  มีการใช้แรงดันน้ำมันหล่อเย็นสูงเกินไปหรือเปล่า  มีสารปนเปื้อนในน้ำมันหล่อเย็นมากน้อยแค่ไหน  การเลือกใช้น้ำมันหล่อเย็นเหมาะสมกับงานหรือไม่  เครื่องจักรมีการบำรุงรักษาอย่างดีหรือไม่  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความเสี่ยงต่อหมอกละอองน้ำมันทั้งสิ้น 
แบคทีเรียในน้ำมันหล่อเย็น ทำให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ  และมีอาการคล้ายเป็นหวัด  กระตุ้นการหอบหืด ทำให้ระคายเคืองตา จมูกและคอ (ทำให้เจ็บคอ ตาแดง มีน้ำมูกไหล ไอ จาม)  โรคปอดอักเสบจากภูมิไว (Hypersensitivity pneumonitis (HP)) เป็นอาการตอบสนองการแพ้อย่างหนึ่งในปอด  ซึ่งอาจจะมาจากแบคทีเรีย  โดยปกติ โรคปอดอักเสบจากภูมิไวจะมีอาการหนาวสั่น เป็นไข้ หายใจขัด และไอแรง ๆ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษาจะทำให้ปอดเสียหายถาวร 
 
เราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร 
 
ตัวเก็บละอองน้ำมัน (Mist collector) เป็นเครื่องมือที่ได้ผลจะกรองและเก็บละอองน้ำมัน  ซึ่งสามารถติดตั้งบนเครื่องจักรแต่ละเครื่อง หรือจะต่อเป็นระบบดูดอากาศจากศูนย์กลางก็ได้  การติดตั้ง  Oil mist collector จะป้องกันไม่ให้พนักงานเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพดังกล่าวแล้ว  นอกจากนี้ในระยะยาว จะทำให้ธุรกิจของท่านมีต้นทุนการรักษาพยาบาลลดลงด้วย 
 
 

ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *



สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing