ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Micro deburring and finishing

 

Deburring and Finishing 

ไม่ว่าชิ้นงานจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่  การขัดผิว และการลบรอยเยินก็เป็นส่วนสำคัญต่อการผลิต  เพื่อเอาส่วนเยินที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นงาน 
 
รอยเยินเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
 
รอยเยินคือส่วนขอบชิ้นงานที่สูงขึ้นมาจากผิวขิ้นงานหลัก  อันเนื่องมาจากกระบวนการขึ้นรูปโลหะ  แยกออกได้เป็น  
รอยเยินทางกล (Mechanical burrs)  เกิดจากการขึ้นรูป เช่น การตัดเฉือน การปั๊ม  การพับ 
 
 
รูปที่ 1: รอยเยินทางกล 
 
 
รอยเยินทางความร้อน  (Thermal burrs)   ส่วนใหญ่เป็นสแล็ก   หรือรอยเยินจากการตัดด้วยเลเซอร์ 
 
 
รูปที่ 2: รอยเยินทางความร้อน จากการตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ 
 
 
รอยเยินเกิดได้มากน้อย มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  เช่น ชนิด และความหนาของโลหะ  สภาพของตัวดายขึ้นรูป  ช่องว่างระหว่างใบมีดตัดตัวบนและล่าง  และกำลังของเครื่องจักร 

การลยรอยเยิน ต่างจากการทำผิวสำเร็จอย่างไร ? 
 
การลรอยเยิน  (Deburring)   จะเป็นการเอาโลหะส่วนเกิน  ที่สูงขึ้นจากผิวเดิมของชิ้นงาน  และยังติดอยู่ที่ชิ้นงานออก 
 
การทำผิวสำเร็จ (Finishing) คือการทำให้มีผิวใหม่ กำจัดส่วนที่ไม่สมบูรณ์ออก  เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า หรือเพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับขั้นตอนถัดไป เช่น การพ่นสี  เป็นต้น 

Micro deburring
 
เป็นการลบรอยเยิน ของชิ้นงานขนาดเล็ก  หลายคนมองว่าเป็นงานทางศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์  ถึงแม้ว่าจะเป็นจริง ในบางส่วน แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่เราจะแต่งรอยเยินของชิ้นงานขนาดเล็กด้วยมือภายใต้แว่นขยายขนาดใหญ่ 

การลบรอยเยินขนาดเล็ก
 
 รูปที่ 3 : ตัวอย่างชิ้นงานขนาดเล็กที่กำจัดรอยเยินออกได้ยาก 

ชิ้นงานขนาดเล็ก มีหลายรูปร่าง และขนาด แต่ก็มีรอยเยินเหมือนกัน   การลบรอยเยินจากการขึ้นรูปออกเป็นงานที่ยุ่งยากในการผลิต 
 
ปัญหาคือชิ้นงานขนาดเล็ก  การขยายภาพจะทำให้เห็นรอยเยินได้ชัดเจน  แต่ก่อนอื่นเราต้องตั้งกฎเกณฑ์ในการลบรอยเยิน และการตรวจสอบก่อน การเริ่มจากคิดว่าลูกค้าจะตรวจสอบรอยเยินแบบไหน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เพราะในแบบที่สั่งผลิตมักจะมีโน๊ตว่า  ต้องเอารอยเยินออกให้หมด (Remove all burrs)   แต่ก็ต้องพึงระวังไว้ว่าหากขยายภาพขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะเป็นว่าทุกผิวก็ยังมีรอยเยินเหลืออยู่ 
 
มันแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะบอกว่าชิ้นงานที่ผ่านการปาดผิวจะไม่มีรอยเยิน  เพราะตามธรรมชาติ เมื่อเราตัดโลหะมันจะมีรอยเยินเกิดขึ้นเสมอ  ส่วนใหญ่รอยเยินเล็ก ๆ จะมีปัญหากับชิ้นงานที่ต้องนำไปประกอบในเครื่องมือแพทย์ อิเลคโทรนิค  อุปกรณ์ทางทหาร  และกลไกเล็ก ๆ อย่างอื่น  รอยเยินเหล่านี้จะทำให้มีปัญหาในการประกอบ เพราะส่วนที่เยินขึ้นมาจะทำให้ขนาดของชิ้นงานเปลี่ยนไป  นอกจากนี้หากประกอบเข้าไปในเครื่องจักรแล้วรอยเยินหลุดออกมา มันจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในระบบหล่อลื่น สร้างปัญหา และทำให้เครื่องจักรเสียหาย   ดังนั้นการกำจัดรอยเยินออกจากชิ้นงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีผลต่อคุณภาพของเครื่องจักรที่จะประกอบขึ้นด้วย 
 

 
สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron