ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Filtroil กับอายุของน้ำมัน

Filtroil แก้ปัญหาการปนเปื้อน และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้อย่างไร

สาเหตุที่ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพมี 4 อย่างคือ

1. การปนเปื้อนด้วยอนุภาคขนาดเล็ก

รูปที่ 1. แสดงขนาดของเส้นผมเปรียบเทียบกับอนุภาคในน้ำมัน     

อนุภาคขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบและถังน้ำมันได้หลายทาง เช่น
• น้ำมันใหม่สะอาดไม่เพียงพอ อาจเกิดการปนเปื้อนจากภาชนะที่บรรจุ หรือ เกิดการปนเปื้อนระหว่างทำการเติมหรือเปลี่ยนน้ำมัน
• มีอนุภาคขนาดเล็กลอยปะปนในอากาศที่อยู่รอบ ๆ เครื่องจักร และถูกดูดเข้าไปทางช่องหายใจของถังน้ำมัน (เมื่อปั๊มดูดน้ำมันออกไปจากถังจะทำให้เกิดแรงดูดอากาศเข้าไปในถังผ่านช่องหายใจ)
• อนุภาคขนาดเล็กเข้าทางซีล, รอยต่อ,  แกนกระบอกไฮดรอลิค หรือชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว
• การสึกหรอภายในเครื่องจักร จะทำให้มีผงโลหะขนาดเล็กปะปนในน้ำมัน  และผงนี้จะก่อให้เกิดการสึกหรอมากขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวคือ ยิ่งสึกหรอยิ่งมีผงโลหะมาก ยิ่งผงโลหะมากยิ่งสึกหรอมาก

 เครื่องกรองของ Filtroil มีความสามารถในการดักจับผงขนาดเล็ก หรืออนุภาคขนาดเล็กได้ดี  มีการไหลต่อเนื่อง และให้อัตราการไหลต่ำ  การกรองด้วยอัตราการไหลต่ำนี้  มาจากการสร้างแรงดันน้อย ๆ ด้านบนของไส้กรอง ซึ่งจะทำให้ไส้กรองสมารถกรองได้ละเอียด แม้กระทั่งอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ซึ่งอนุภาคขนาด 1-5 ไมครอนเป็นขนาดที่เป็นอันตรายต่อระบบมากที่สุด  และก็เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุด อนุภาคที่มองไม่เห็นนี้จะทำให้เกิดการเสียดสี ขัดถูกันระหว่างชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว

 2. การปนเปื้อนด้วยความชื้น
การปนเปื้อนด้วยความชื้นมาจากการกลั่นตัวของน้ำจากอากาศที่อยู่ในถังน้ำมัน เมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานอุณหภูมิของน้ำมันและถังน้ำมันจะลดลง และจะทำให้เกิดการกลั่นตัวของน้ำ  หรือเกิดจากการที่น้ำมันด้านขากลับไหลผ่านอากาศก่อนจะลงสู่ผิวน้ำมันในถัง  ไส้กรองของ Filtroil จะดูดซับน้ำได้ 4-24 ออนซ์ ขึ้นอยู่กับขนาดของไส้กรอง ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมระดับความชื้นได้ต่ำกว่า 0.03% โดยปริมาตร
โดยปกติการปนเปื้อนด้วนน้ำในปริมาณมากมักมาจากการรั่วไหลของน้ำจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อน เข้าสู่ระบบไฮดรอลิก หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ
ไส้กรองของ Filtroil ประกอบด้วยม้วนของกระดาษที่ทำจากเซลลูโลสไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นสูง (C6H10O5) ซึ่งเป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่จะใช้กำจัดความชื้นออกจากน้ำมัน

รูปที่ 2. การกลั่นตัวของน้ำ

 

3. ความเป็นกรดสูงขึ้น
กรดในน้ำมันส่วนใหญ่เป็นกรด ซัลฟูริก และ กรดไฮโดรคลอริค ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างช้าจากกระบวนการทางเคมีในน้ำมัน  ถึงแม้ว่าสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันจะช่วยให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นช้าลง  แต่การกำจัดอนุภาคขนาดเล็ก และความชื้นที่เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดปฏิกิริยา จะทำให้ค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้นน้อยมาก  ถึงแม้ว่าไส้กรองของ Filtroil จะละเอียดมากๆ แต่ก็จะไม่มีผลต่อสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันที่อยู่ในสภาพสารละลาย
เครื่องกรองของ Filtroil จะควบคุมระดับความเป็นกรด (Total Acid Number, TAN) ไว้ที่ 0.1-1.5 ขึ้นอยู่กับสเป็คของน้ำมัน ผู้ผลิตน้ำมันส่วนใหญ่จะแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเมื่อค่า TAN เท่ากับ 2 หรือ มากกว่า

4. อ็อกซิเดชั่น
เป็นปฏิกิริยาทางเคมีของน้ำมันกับอากาศ  เมื่อมีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นจะทำให้ลักษณะทางกายภาพของน้ำมัน และความหนืดของน้ำมันเปลี่ยนไป
การเกิดอ็อกซิเดชั่นในระบบไฮดรอลิก มีได้สองแบบ คือ

การเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่น้ำมันร้อนมาก ๆ หรือเครื่อง Overheated  เพราะระบบระบายความร้อนเสียหาย น้ำมันที่ไหม้นี้จะเป็นสีน้ำตาลไหม้ และอุปกรณ์ในเครื่องจักรมียางเหนียว ๆ ติดอยู่  ในกรณีนี้ เครื่องกรองของ Filtroil ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำมันที่ Overheated ให้กลับสู่สภาพเดิมได้

การเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นตามปกติ  เกิดจากการที่น้ำมันสัมผัสกับอากาศที่เข้ามาทางช่องหายใจ, ระหว่างการเติมน้ำมัน หรือความชื้นในระบบ  หากไม่มีปัญหาเรื่อง Overheating แล้ว Filtroil จะเพิ่มอายุการใช้งานของน้ำมันได้ อย่างน้อย 7-10 ปี   Filtroil จะช่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยน้ำมันที่สะอาดจะทำให้เครื่องจักรมีอุณหภูมิลดลง 4-7 องศาฟาเรนไฮน์   นอกจากนั้นยังสามารถกรองเอาผลที่เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation by-product)  รวมถึงอนุภาคอื่น ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นออกไปด้วย 

สาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้น้ำมันสกปรก และมีการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ำมัน ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน หรือต้องทำความสะอาดระบบบ่อยขึ้น  การมองข้ามปัญหานี้จะทำให้เกิดปัญหาทางด้านเครื่องจักร และการผลิตตามมา

 

การเปลี่ยนแปลงความหนืด
การเปลี่ยนแปลงความหนืดเป็นผลจากการเสื่อมสภาพของน้ำมัน   Filtroil สามารถกำจัดสาเหตุ 3 ข้อแรกที่ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นช้าลง  หากสามารถรักษาระดับความสะอาดของน้ำมันไว้ได้ ความหนืดของน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ +/- 15% ของน้ำมันใหม่  เครื่องกรองจะกำจัดปัญหาอนุภาค ออกไซด์ และน้ำ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้สารรักษาความหนืดที่ผู้ผลิตผสมไว้ในน้ำมันหล่อลื่นเสียหาย จึงทำให้สารเพิ่มคุณภาพตัวนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Share
สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing