ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Water Glycol

Water Glycol -  Fire-resistant Hydraulic Fluids

Water Glycol

รูปที่ 1: Water Glycol สภาพปกติ (ซ้าย) และปนเปื้อนด้วยน้ำมันแร่ (ขวา)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การใช้ของเหลวในการส่งกำลังได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีความต้องการของเหลวในระบบไฮดรอลิคที่ใช้งานได้ที่ความดันสูง ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เมื่อความดันของระบบเพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดการลุกไหม้ของน้ำมันในบริเวณที่ท่อไฮดรอลิครั่วก็เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงมีการพัฒนาของเหลวสำหรับระบบไฮดรอลิคที่ทนไฟขึ้น
ของเหลวทนไฟนี้ประกอบด้วย

- น้ำ 38-45 % เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการทนไฟ,
- เอททีลีน หรือไดเอททีลีนไกลคอล 
- สารเพิ่มความหนืด เช่น โพลีไกลคอล เพื่อปรับให้ของเหลวมีความหนืดตามต้องการ
- สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ประเภท ป้องกันการสึกหรอ, ป้องกันการเกิดโฟม, ป้องกันสนิม และป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดอ๊อกซิเดชั่น

ของเหลวนี้มักจะย้อมสีแดง หรือชมพู เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย อุณหภูมิการทำงานของ Water Glycol ไม่ควรเกิน 66 C (150F) เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ และการเสื่อมสภาพของของเหลวชนิดนี้ 
การตรวจเช็ค ความหนืด ค่า pH และสภาพของน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในระบบ Water Glycol ถ้าน้ำหายไปเนื่องจากเกิดการระเหย ความหนืด ความฝืดและอุณหภูมิของของเหลวนี้จะเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือ การติดขัดของระบบ และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าความหนืดของของเหลวนี้ลดลงเนื่องจากมีน้ำมากเกินไป การรั่วไหลภายใน (Internal leakage) ก็จะสูงขึ้น และทำให้การทำงานไม่ราบรื่น นอกจากนี้เมื่อความหนืดน้อยเกินไปโอกาสที่จะเกิดการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent flow) ก็จะมากขึ้นด้วย ซึ่งมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในระบบด้วย
ในการใช้งานตามปกติ ค่า pH ของของเหลวนี้อาจลดลงได้ เนื่องจากการระเหยของน้ำ ความร้อน และการลดลงของสารเพิ่มคุณภาพที่ป้องกันการกัดกร่อน ค่า pH ควรจะเป็นด่างเล็กน้อย (มากกว่า pH8) เพื่อป้องกันการเกิดสนิม อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้เติมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อปรับปรุงค่า pH เนื่องจากเป็นสารที่อันตราย ดังนั้นหากค่า pH ของของเหลวนี้ลดลงจนต่ำกว่า 8 แล้วควรเปลี่ยนและกำจัดตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

น้ำที่เติมเข้าไปในของเหลวนี้ต้องเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำที่กำจัดอิออนแล้ว (DI water)  พวกแคลเซียม และ แมกนีเซียมที่เจือปนอยู่ในน้ำประปาจะมีปฏิกิริยากับสารเพิ่มคุณภาพทำให้เกิดการจับตัวกันหรืออาจแยกตัวออกมาจากส่วนผสมของของเหลว ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ของเหลวจะเสียหายอย่างถาวรและต้องเปลี่ยนใหม่ หากต้องการให้ Water Glycol  และชิ้นส่วนของเครื่องจักรสามารถใช้งานได้นานขึ้น น้ำที่เติมลงไปควรจะมีสารอื่นเจือปนได้ไม่เกิน 5 ส่วนในน้ำหนึ่งล้านส่วน (5ppm)

การบำรุงรักษา

ส่วนใหญ่ปัญหาของ Water Glycol  คือการปนเปื้อนด้วยอนุภาคและของเหลวอย่างอื่นรวมทั้งน้ำที่ทำให้ความหนืดเปลี่ยนไป
- การปนเปื้อนด้วยอนุภาคจะสร้างปัญหาให้กับ Water Glycol มากเนื่องจากสารโพลีเมอร์จะทำให้อนุภาคขนาดเล็กไม่ตกตะกอน จึงจำเป็นต้องกรองสิ่งปนเปื้อนออก
- การปนเปื้อนด้วยน้ำมันแร่ สามารถสังเกตุได้จากการเก็บตัวอย่าง หากมีน้ำมันแร่เจือปนจะเห็นของเหลวเป็นสีชมพูขุ่น ๆ  การปนเปื้อนด้วยน้ำมันแร่เกิดจากการใช้น้ำมันแร่ในจุดอื่น ๆ ใกล้กับระบบที่ใช้ Water Glycol  หรือจากการเปิดฝาเติมน้ำมันแล้วมีน้ำมันแร่ไหลปะปนลงไป

  Share


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing