ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot




เรื่องน่ารู้น้ำมันหล่อเย็น

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อเย็น (น้ำมันคูลแลนท์) 

1. น้ำมันหล่อเย็นต้องมีความเข้มข้นขนาดไหน ? 

น้ำมันหล่อเย็นได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้เป็นช่วงกว้าง  ลักษณะงานหรือชิ้นงานต่าง ๆ ต้องการความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็น ต่างกัน   ความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นจะมีผลต่ออายุของตัวน้ำมันเอง  มีดตัด และผิวของชิ้นงาน  การรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นจะลดปัญหาในการทำงานได้อย่างมาก ผู้ผลิตน้ำมันพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของลูกค้า  มักมาจากความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การผสมน้ำมันหล่อเย็นครั้งละน้อย ๆ ด้วยวิธีการกวน  โดยผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม มักจะทำให้เกิดปัญหาได้  การใช้เครื่องมือผสมน้ำมันหล่อเย็นจึงเป็นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเรื่องความเข้มข้นได้ดี 
 
2. ความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นที่จะเติมเพิ่ม (Makeup) ในถังน้ำมันเดิมควรมีความเข้มข้นเท่าใด ? 
 
น้ำมันหล่อเย็นชนิดที่เป็นน้ำมันผสมน้ำ  จะหายไปจากระบบได้ จากการติดไปกับชิ้นงาน, ติดไปกับเศษจากการขึ้นรูปโลหะ  หรือการระเหยของน้ำ  ซึ่งการระเหยออกไปของน้ำจะทำให้ระดับความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นเพิ่มขึ้น  โดยปกติระดับน้ำมันหล่อเย็นในถังของเครื่องจักรต้องไม่ต่ำกว่าค่าที่ผู้ผลิตเครื่องจักรได้กำหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการเติมน้ำมันหล่อเย็น ใหม่เข้าไปทดแทนอยู่เสมอ และน้ำมันหล่อเย็นที่เติมเข้าไปทดแทนต้องมีความเข้มข้นน้อยกว่าน้ำมันหล่อเย็นเดิมเสมอ  เช่น หากอัตราส่วนเดิมใช้น้ำมัน 5%  เมื่อผสมน้ำมันหล่อเย็นเพื่อเติมทดแทนส่วนที่หายไปควรใช้น้ำมันในช่วง 2.5-3%  หรือให้ปรึกษาผู้ขายน้ำมันเพื่อรับคำแนะนำเรื่องอัตราส่วนที่เหมาะสม 
 
3. Refractometer factor คืออะไร ? 
 
Reflactometer factor ใช้เป็นตัววัดความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็น  น้ำมันหล่อเย็นจะมีแฟคเตอร์นี้  (โดยทั่วไปแฟคเตอร์นี้จะเท่ากับ 1)  ให้เอาค่าที่อ่านได้จาก Refractometer มาคูณกับ Refractometer factor ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของน้ำมัน
 
4. ทำไมน้ำมันหล่อเย็นจึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ?
 
ส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียที่ผลิตของเสียออกมา ซึ่งมักจะเป็นซัลเฟอร์ที่ทำให้เกิดกลิ่นคล้ายไข่เน่า  แบคทีเรียเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้น้ำมันหล่อเย็นเสียก่อนกำหนด เพราะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่มีผลต่อการหล่อลื่น และการป้องกันการเกิดสนิมได้  เราสามารถลดการเติบโตของแบคทีเรียได้โดย
รักษาระดับความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นให้เหมาะสม 
- รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
- ป้องกันการปนเปื้อนอื่น ๆ ที่จะเข้าไปในน้ำมันหล่อเย็น  
- แยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันหล่อเย็น 
- ต้องมีการล้างถังน้ำมันหล่อเย็นให้สะอาดเป็นช่วง ๆ 
ในบางครั้งอาจมีการเติมสารบางอย่างที่เป็นน้ำหอมเข้าไปซึ่งจะกลบกลิ่นเหม็นได้ แต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา และอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำมันหล่อเย็นที่ร้ายแรงกว่าภายหลังได้ 
 
5. ทำไมน้ำมันหล่อเย็นจึงมีสีต่างกัน  ? 
 
น้ำมันหล่อเย็นส่วนใหญ่จะมีสีและกลิ่นจากสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสม  แต่ในบางครั้งผู้ผลิตอาจผสมสีเพื่อให้ดูสวยงาม และเพื่อให้สังเกตเกรดของน้ำมันจากสีที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้น  ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ความเข้มของสีเป็นตัวกำหนดความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็น  ซึ่งไม่ถูกต้องนัก เพราะว่าน้ำมันหล่อลื่นที่เจือปนกับน้ำมันหล่อเย็นอาจดูดซับสีได้  หรือวัสดุชิ้นงานบางอย่าง เช่นเหล็กหล่อ อาจทำให้สีของน้ำมันคูลแลนท์เปลี่ยนแปลงได้  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเช็คความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นเป็นระยะอยู่เสมอ 
 
6. สิ่งตกค้างในอ่างน้ำมันหล่อเย็นของเครื่องจักร หรือมีดตัด มีอะไรบ้าง ?
 
สิ่งตกค้างในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ตกค้างบนเครื่องจักรหรือชิ้นงาน เมื่อน้ำระเหยออกไปจากน้ำมันหล่อเย็น  สิ่งตกค้างนี้ไม่ควรสร้างปัญหาเรื่องผิวสำเร็จของชิ้นงาน หรือการทำงานของเครื่องจักร  สิ่งตกค้างอาจแยกแยะออกได้ดังนี้ 
- ของเหลว
- ของแข็ง 
- ยางเหนียว (Gum)
- ผลึกของสารบางอย่าง 
ส่วนใหญ่สิ่งตกค้างที่เป็นน้ำมันจะมีผลดีต่อเครื่องจักรมากกว่า ส่วนของแข็งหรือผลึกจะสร้างปัญหาให้เครื่องจักรมากกว่า โดยเฉพาะพวก Machining center แบบ 5 แกน โดยรวมคือต้องเลือกน้ำมันหล่อเย็นให้เหมาะสมกับเครื่องจักร 
 
7. จะผสมน้ำมันหล่อเย็นได้อย่างไร ? 
 
การผสมน้ำมันหล่อเย็นมีความสำคัญต่อการคงตัวของน้ำมันหล่อเย็นมาก  วิธีการผสมที่ถูกต้องมักจะระบุไว้ในข้อมูลทางเทคนิคของน้ำมัน  เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ควรใช้น้ำที่สะอาดปราศจากสารเคมี หรือน้ำที่มาจากการกรองแบบรีเวอร์สออสโมสิส  และควรเติมน้ำมันเข้าไปในน้ำ (เตรียมน้ำก่อนแล้วเติมน้ำมัน  จำง่าย ๆ ว่า  O.I.L = Oil in last)  และคนให้เข้ากัน  หรือจะใช้เครื่องมือช่วยผสมน้ำมันหล่อเย็น (Coolant mixer)  ที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น  ได้อัตราส่วนที่แม่นยำและประหยัดเวลา  




สาระน่ารู้

ระบบไฮดรอลิค
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันต้องสะอาดแค่ไหน ? article
ผลต่อเครื่องจักร article
การกรองแบบ In-line และ By-pass article
ทำไมต้องกรองละเอียด
น้ำมันสะอาดช่วยประหยัดเงิน
NAS 1638 และ ISO 4406
ตารางเปรียบเทียบ ISO และ NAS
การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค
6 ข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบไฮดรอลิค
การควบคุมการปนเปื้อนใน Gearbox
การกรองน้ำมันเกียร์
เกียร์บ็อกร้อนเกินไป
การคำนวณเวลาในการกรอง
Filtroil กับอายุของน้ำมัน
การจัดการน้ำมันหล่อลื่น
การแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Water Glycol
งานดึงลวด
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
น้ำมันชุบแข็ง
Coolant Oil Skimmer
น้ำมันถ่ายเทความร้อน
การบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
การแยกตะกอนออกจากน้ำมันหล่อเย็น
งานฉีดพลาสติก
อันตรายจากหมอกละอองน้ำมัน (Oil mist)
ระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์
โคลนหรือตะกอนในน้ำมันคูลแลนท์
หลักการทำงานของเครื่องแยกละอองน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิต
การจัดการเศษโลหะจากงานขึ้นรูปโลหะ (chip management)
ผลของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์
Dust and Mist Collector
น้ำมันเทอร์ไบน์ และการบำรุงรักษา
ประเภทของงานบำรุงรักษา
กรองแบบบายพาสสำหรับเครื่องยนต์
Beta Ratio
Mesh to Micron
Micro deburring and finishing