ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Desiccant Air Breather Filters : Filtroil

Desiccant Air Breather Filter

Air Breather filter Air Breather filter    

รูปที่ 1: Air breather filter BC-1, BC-2, BC-3 

Air Breather for gear box

รูปที่ 2: BC-1 with gearbox adaptor  (คลิ๊กเพื่อดูรูปตัวอย่างการใช้งาน)กรองอากาศเกียร์บ็อก, กรองช่องหายใจเกียร์บ็อก

Maximum air flow rate = 20 cfm. หากต้องการอัตราการไหลสูงกว่านี้กรุณาติดต่อบริษัท

Spec.Sheet : Filtroil Air Breather filter

 ตัวกรองอากาศและดูดความชื้นของช่องหายใจ (Air breather filter)   Air Breather

สำหรับเครื่องจักรประเภทไฮดรอลิค:  ปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามช่วงเวลาการทำงานของเครื่องจักร ทำให้มีอากาศไหลเข้า-ออก จากถังน้ำมันไฮดรอลิคตลอดเวลา อากาศจะนำความชื้นและอนุภาคขนาดเล็กผ่านช่องหายใจ (Air Breather) เข้าไปปนกับน้ำมัน จะทำให้น้ำมันสกปรก และเร่งการสึกหรอของเครื่องจักร

สำหรับเกียร์บ็อก: ปริมาตรของน้ำมันหล่อลื่นที่ขยายตัวและหดตัวตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการกระเพื่อมของน้ำมันหล่อลื่นในเกียร์บ็อก ที่เกิดจากการวิดน้ำมันของฟันเฟือง จะทำให้มีอากาศไหล เข้า - ออก จากเกียร์บ็อกได้เช่นกัน อากาศก็จะนำความชื้นและอนุภาคเข้าไปปนกับน้ำมัน ความชื้นหรือน้ำจะทำให้ความหนืดของน้ำมันน้อยลง เป็นสาเหตุให้ ซีล ตลับลูกปืน และฟันเฟือง เสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้นหากต้องการให้เครื่องจักรและน้ำมันหล่อลื่นใช้งานได้นานขึ้น เราต้องควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่จะเข้าทางช่องหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรหรือเกียร์บ็อกที่ต้องทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่น หรือมีความชื้นในอากาศสูง จะมีปัญหาจากการปนเปื้อนที่เข้าทางช่องหายใจมากกว่าเครื่องจักรที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

ความชื้น จะลดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร และทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
อนุภาคขนาดเล็กที่เข้าสู่น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรทางช่องหายใจ จะเพิ่มความฝืดและการสึกหรอในเครื่องจักรให้เร็วขึ้น ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงบ่อยขึ้น สำหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้วความสะอาด และปราศจากความชื้นของน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ตัวกรองอากาศและดูดความชื้นของช่องหายใจ เหมาะที่จะใช้กับเกียร์บ็อก ถังน้ำมันไฮดรอลิค ถังน้ำมันหล่อลื่น  รถตักดิน เครื่องจักรในงานเหมือง ตัวกรองอากาศช่องหายใจ, air breather filter, air breather filter 

ประโยชน์ของตัวกรองอากาศและดูดความชื้นของช่องหายใจ (Air Breather filter)  Air Breather, Air Breather, Air Breather

- กำจัดความชื้นที่จะเข้าทางช่องหายใจ
- ยืดอายุของน้ำมันหล่อลื่น ยืดอายุของเครื่องจักร
- สามารถกรองละอองขนาดเล็กและความชื้นในอากาศได้
- ป้องกันเครื่องจักรที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้นสูงได้
- ลดงานซ่อมบำรุง  เพราะจะป้องกันปั๊มและวาล์วให้เสียหายช้าลง

 วิธีการติดตั้ง Air breather  filter   กรองช่องหายใจ, กรอง Air breather

Desiccant breather installation

 

Share

หากต้องการใบเสนอราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและส่งเมล์  กรองอากาศและดูดความชื้นของช่องหายใจ


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สินค้ารวม