ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
การใช้งาน
dot
dot
สาระน่ารู้
dot
dot
รวมลิงค์วิดีโอคลิป
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
Vacuum Dehydration Oil Purifier

Vacuum Dehydration Oil Purifying System (VDOPS)

 Vacuum Dehydration Oil Purifying System สามารถกำจัดน้ำออกจากน้ำมัน และกรองอนุภาคขนาดเล็กออกจากน้ำมันในเครื่องเดียวกัน เหมาะกับ น้ำมันหม้อแปลงไฟ้ฟ้า น้ำมันเทอร์ไบน์ น้ำมันไฮดรอลิค และการ  Recycle น้ำมันหล่อลื่น

 

เครื่องกรองและแยกน้ำออกจากน้ำมันหล่อลื่นด้วยการกลั่นสุญญากาศ

รูปที่ 1: Vacuum Dehydration Oil Purifying Systems (VDOPS)

Brochure : VDOPS Brochure.pdf

เป็นเครื่องที่มีระบบการแยกน้ำออกจากน้ำมันและกรองน้ำมันในเครื่องเดียวกัน  การแยกน้ำออกจากน้ำมันจะใช้วิธีการกลั่นสูญญากาศ (Vacuum Distillation)  ทำงานโดยหลักการที่ว่าจุดเดือดของน้ำจะลดลงเมื่อความดันลดลง ปั๊มสูญญากาศ (vacuum pump) จะสร้างแรงดูดน้ำมันให้ผ่านตัวอุ่นน้ำมัน และผ่านไปยังตัวกระจายน้ำมันในถังลดความดัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของน้ำมัน ทำให้น้ำและแก๊สที่ปนอยู่ในน้ำมันระเหยออกไป หลังจากนั้น จะมีปั๊มดูดน้ำมันส่งผ่านไส้กรองละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติของเครื่อง Vacuum Dehydration Oil Purifying System (VDOPS)

• สามารถแยกน้ำออกจากน้ำมันหล่อลื่น ทั้งน้ำที่แยกชั้น (Free water) น้ำที่แตกตัวเป็นอีมัลชั่น (Emulsified) และน้ำที่ละลายอยู่ในน้ำมัน  (Dissolved water)
• สามารถไล่อากาศและก๊าซที่ละลายในน้ำมันได้โดยการกลั่นด้วยระบบสูญญากาศ
• สามารถทำระดับความสะอาดได้ที่ ISO 14/12/9
• อัตราการไหลตั้งแต่ 3 – 100 GPM
• ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม นอกจากการต่อไฟฟ้าเข้าเครื่อง


แนะนำให้ใช้กับ

• น้ำมันเทอร์ไบน์
• น้ำมันหล่อลื่นเครื่องผลิตกระดาษ
• น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
• น้ำมันคอมเพรสเซอร์
• น้ำมันไฮดรอลิค
• อุตสาหกรรมการ Recycle น้ำมันหล่อลื่น

หากต้องการใบเสนอราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากรอกรายละเอียดแล้วส่งเมล์ด้านล่าง  


ชื่อ (Name) :  *
บริษัท (Company) :  *
ที่อยู่ เขต/อำเภอ :  *
จังหวัด :  *
เบอร์โทร (Tel.) :  *
อีเมล์ (E-mail) :  *
หัวข้อ (Subject) :
รายละเอียด (Details) :  *สินค้ารวม